Email Extractor – Vyhledávač e-mailových adres

english | česky

Vyhledání všech e-mailů v libovolném textu.

Seřadit
Oddělovač
Seskupit po
Oddělovač skupiny
Text

Nalezené e-maily

Nápověda
  • Seřadit – jak setřídit e-maily (neřadit/abecedně/podle domény z e-mailu)
  • Jen unikátní – pokud bude jeden konkrétní e-mail nalezen v textu vícekrát, bude brán v potaz jen jednou
  • Převést na malá písmena – všechny e-maily budou převedeny na malá písmena (doporučeno)
  • Oddělovač – oddělovač jednotlivých nalezených e-mailů ("_" zastupuje mezeru)
  • Seskupit po – nalezené e-maily je možno seskupit po do skupin vždy s daným počtem e-mailů ve skupině (např. 100 e-mailů); toto může zpřehlednit práci s množstvím nalezených e-mailů
  • Oddělovač skupiny – pokud je nastaveno Seskupit po na nenulovou hodnotu, je možno nastavit jak budou odděleny jednotlivé skupiny ("_" znamená mezeru)